Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Personel Dersler Projeler Linkler İletişim  
 
  Kuruluşumuzdan Bugüne
  Vizyonumuz- Misyonumuz

> Bölümümüz  >  Vizyonumuz- Misyonumuz        


Vizyonumuz

Ulusal ve Uluslararası düzeyde yenilikçi ve yaratıcı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri ile ülke tarım politikasının oluşturulmasında etkili, toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınan ve paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip bir kurum olmaktır.


Misyonumuz

Bölümümüz kurulduğu yıldan itibaren değişen yapı ve koşullara göre eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerini düzenleyerek bölgesel (Çukurova) ve ulusal düzeyde tarımsal kaynakların rasyonel kullanımı, yönetimi ve tarımsal sorunların çözümü ve bu amaçla gereksinim duyulan nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla faaliyette bulunmaktadır.

 

Çalışma Konuları


Tarım Ekonomisi Bölümü, ekonomi genelinde ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vererek ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman elemanları yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır.

Bölümün bu amaçla yoğunlaştığı temel konular aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

- Tarımsal bilim dallarının üretimle ilgili olarak ortaya koymuş oldukları teknik sonuçların tarımsal işletmelerde karlı bir şekilde nerede, ne zaman ve nasıl uygulanacağını bildirme,

- Üreticilerin bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili olarak pazarlamanın her aşamasında karşılaştıkları sorunları belirleyerek çözümü için her düzeyde önerilerde bulunma,

- Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak politikalar ve uygulama sonuçları konusunda karar vericilere bilimsel veri sağlama,

- Tarımdaki yeniliklerin üreticilere ulaştırılmasında sorunları ve çözüm olanaklarını araştırma,

- Ekonomik kalkınmada sosyal yapıların rolünü, önemini ve geliştirilmesi olanaklarını araştırma.


 

 
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 1957