Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Personel Dersler Projeler Linkler İletişim  
 
  Lisans Dersleri
  Lisansüstü Dersler

> Dersler  >  Lisans Dersleri        


Tarım Ekonomisi Bölümü

1. Sınıf Dersleri

Adı

T

U

K

AKTS

1. Yarıyıl Dersleri

TEP-107 Matematik I

2

0

2

3

TEP-101 Biyoloji I

2

0

2

3

TEP-103 Fizik

2

0

2

3

TEP-105 Kimya

2

0

2

3

TP-109 Jeoloji

2

0

2

2

TEP-111 Genel Ekonomi

2

0

2

3

TEP-121 İklim Bilgisi

2

0

2

3

TEP-123 Malzeme Bilgisi

2

0

2

3

Toplam

16

0

16

23

TEP-115 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

0

2

2

TEP-117 Türk Dili I

2

0

2

2

TEP-119 İngilizce I

2

2

3

3

30

2. Yarıyıl Dersleri

TEP-108 Matematik II

2

2

3

3

TEP-102 Biyoloji II

2

0

2

3

TEP-104 Ölçme Bilgisi

2

2

3

4

TEP-106 İstatistik

2

2

3

3

TEP-110 Tarımsal Ekoloji

2

0

2

3

TEP-112 Tarım Tarihi ve Deontolojisi

2

0

2

3

Toplam

12

6

15

19

ENF-122 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II

2

2

3

4

TEP-116 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

TEP-118 Türk Dili II

2

0

2

2

TEP-120 İngilizce II

2

2

3

3

 

 

 

 

30
2. Sınıf Dersleri

Adı

T

U

K

AKTS

3. Yarıyıl Dersleri

TEP-201 Tarla Bitkileri

2

0

2

4

TEP-203 Sebze ve Süs Bitkileri

2

2

3

4

TEP-205 Genel Zootekni

2

0

2

4

TEP-207 Toprak Bilimi

2

2

3

4

TEP-209 Entomoloji

2

0

2

4

TEP-211 Tarımsal Yapılar ve Sulama

2

2

3

4

TEP-213 Tarımsal Mekanizasyon

2

0

2

4

Toplam

14

6

17

28

MU-201 Mesleki Uygulama

-

4

 

2

 

 

 

 

30

4. Yarıyıl Dersleri

TEP-202 Çayır Mera Yem Bitkileri

2

0

2

4

TEP-204 Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği

2

0

2

4

TEP-206 Yemler ve Hayvan Besleme

2

0

2

4

TEP-208 Bitki Besleme

2

0

2

4

TEP-210 Fitopatoloji

2

0

2

4

TEP-212 Tarım Ekonomisi

2

0

2

4

TEP-214 Gıda Bilimi ve Teknolojisi

2

0

2

4

Toplam

14

0

14

28

MU-202 Mesleki Uygulama

-

4

 

2

 

 

 

 

30

 

3. Sınıf Dersleri

Adı

T

U

K

AKTS

5. Yarıyıl Dersleri

TEP-303 Kırsal Kalkınma

2

0

2

5

TEP-307 Tarımsal Pazarlama

2

0

2

5

Alan İçi Seçmeli Ders

12

TEP-301 Mikro Ekonomi (S)

2

0

2

3

TEP-309 Matematiksel İktisat (S)

2

2

3

3

TEP-351 Tarım Muhasebesi (S)

2

2

3

3

TEP-353 İletişim ve Sunu Teknikleri (S)

2

2

3

3

TEP-305 Doğal Kaynak ve Çevre Ekonomisi(S)

2

0

2

3

Alan Dışı Seçmeli Ders*

3

0

3

3

Alan Dışı Seçmeli Ders*

3

0

3

3

TOPLAM

15

6

18

28

TEP-333 Staj

-

4

-

2

 

 

 

 

30

6. Yarıyıl Dersleri

TEP-304 Üretim Ekonomisi

2

0

2

5

TEP-308 Tarımsal İşletmecilik

2

0

2

5

Alan İçi Seçmeli Ders

12

TEP-302 Makro Ekonomi (S)

2

0

2

3

TEP-310 Tarım Ekonomisi İstatistiği (S)

2

2

3

3

TEP-350 Gıda Ürünleri Pazarlaması (S)

2

2

3

3

TEP-352 Tarımsal Sigortacılık (S)

2

2

3

3

TEP-306 Tarım Ekonomisinde Bilgisayar Kullanımı (S)

2

2

3

3

Alan Dışı Seçmeli Ders*

3

0

3

3

Alan Dışı Seçmeli Ders*

3

0

3

3

TOPLAM

15

6

18

28

TEP-334 Staj

-

4

-

2

 

 

 

 

30

 

4. Sınıf Dersleri

Adı

T

U

K

AKTS

7. Yarıyıl Dersleri

TEP-403 Tarım Politikası

2

0

2

5

TEP-455 Tarım İşletmelerinin. Analiz ve Planlaması

2

2

3

5

Alan İçi Seçmeli Ders

9

TEP-401 Ekonometri (S)

2

2

3

3

TEP-407 Kırsal Sosyoloji (S)

2

2

3

3

TEP-405 Uluslararası Ekonomi (S)

2

0

2

3

TEP-451 Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği (S)

2

2

3

3

TEP-453 Tarımda Örgütlenme (S)

2

2

3

3

Seçmeli Sosyal-Kült. İçerikli Ders*

3

0

3

3

TOPLAM

22

Mezuniyet Çalışması

0

2

 

2

Yaz Stajı

 

 

 

4

Mesleki Projelendirme

0

2

 

2

 

 

 

 

30

8. Yarıyıl Dersleri

TEP-402 Proje Hazırlama ve Değerlendirme

2

2

3

5

TEP-406 Tarımsal Yayım

2

2

3

5

Alan İçi Seçmeli Ders

15

TEP-404 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik (S)

2

2

3

3

TEP-408 Tarımsal Girdi ve Ürün Piyasaları (S)

2

2

3

3

TEP-410 Gıda Ekonomisi ve Politikaları (S)

2

0

2

3

TEP-452 Tarım Hukuku (S)

2

0

2

3

TEP-454 Uluslararası Tar. İlişkiler (S)

2

0

2

3

TEP-456 Tarımsal Finansman (S)

2

0

2

3

Seçmeli Sosyal-Kült. İçerikli Ders*

3

0

3

3

TOPLAM

17

8

21

22

Mezuniyet Çalışması

0

2

 

2

Yaz stajı

 

 

 

4

Mesleki Projelendirme

0

2

 

2

 

 

 

 

30

 

 
Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 15051